Till start

Vårdgivarguiden

Smittbärarersättning lämnas i form av smittbärarpenning och resekostnadsersättning.

Smittbärarpenning kan betalas till den som har eller antas ha en smittsam sjukdom men som ändå kan arbeta. Det kan också betalas till den som smittar eller misstänks föra smitta utan att själv vara sjuk.

Information om resekostnadsersättning finns nedan under rubriken resekostnadsersättning.

Vad avses med en smittbärare?

Med smittbärare avses i socialförsäkringsbalkens 46 kap. 3 §:

 1. den som har eller kan antas ha en smittsam sjukdom utan att ha förlorat sin arbetsförmåga till följd av sjukdomen,
 2. den som för eller kan antas föra smitta utan att vara sjuk i en smittsam sjukdom, och
 3. den som i annat fall har eller kan antas ha varit utsatt för smitta av en samhällsfarlig sjukdom som avses i smittskyddslagen (2004:168) utan att vara sjuk i en sådan sjukdom.

När betalas smittbärarpenning?

Smittbärarpenning betalas smittbärare som måste avstå från förvärvsarbete på grund av:

 1. beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag, eller
 2. läkarundersökning eller hälsokontroll som smittbäraren genomgår utan föregående beslut enligt 1 och som syftar till att klarlägga om han eller hon är smittad av en allmänfarlig sjukdom eller har en sjukdom, en smitta, ett sår eller en annan skada, som kan göra livsmedel som han eller hon hanterar otjänligt som människoföda.

1 och 2 gäller inte när det är fråga om hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § smittskyddslagen, eller beslut som avser avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen.

Indrag eller nedsättning av smittbärarpenning

Smittbärarpenning får dras in eller sättas ned om smittbäraren:

 1. inte följer förhållningsregler som har beslutats med stöd av smittskyddslagen eller överträder förbud enligt 3 kap. 9 § den lagen, eller
 2. inte följer särskilda villkor i samband med ett beslut enligt livsmedelslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Smittbärarpenning lämnas från och med första dagen i ersättningsperioden och därefter så länge den försäkrade uppfyller förutsättningarna för rätt till smittbärarpenning. Smittbärarpenning lämnas med ett belopp som motsvarar den försäkrades sjukpenning på normalnivån.

Resekostnadsersättning

En smittbärare har rätt till skälig ersättning för resekostnader i samband med läkarundersökning, hälsokontroll, vård, behandling eller annan motsvarande åtgärd som sker på grund av bestämmelserna i smittskyddslagen eller livsmedelslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag.

Ansökan

Till ansökan som görs av patienten, bifogas ett läkarintyg/intyg om att den inte smittade får arbeta på grund av misstänkt eller konstaterad smitta.

Mer information

 • Uppdaterad: 10 januari 2023

 • Faktagranskad: 10 januari 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Peter Gröön, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen