Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det är framförallt smittskyddslagen, SmL, som reglerar smittskyddet. Syftet med smittskyddslagen är i första hand att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Samtidigt måste den som är smittad vara säker på att få den vård, det skydd och det stöd som hen behöver från samhällets sida. Smittskyddsarbetet ska ske med respekt för alla människors lika värde och den enskilda integriteten.

Det finns också andra lagar och förordningar som reglerar smittskyddet och angränsande områden.

Smittbärarpenning

Smittbärarpenning kan betalas till den som har eller antas ha en smittsam sjukdom men som ändå kan arbeta. Det kan också betalas till den som smittar eller misstänks föra smitta utan att själv vara sjuk.

Kostnadsfrihet

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Lagstöd för handlingsprogram

Gäller handlingsprogrammen för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL

Hiv och klamydia

Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Klamydia ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Miljö- och hälsoskyddet

Myndigheter inom smittskyddet, andra berörda myndigheter, läkare samt annan hälso- och sjukvårdspersonal skall samverka för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Fördjupning

Kontakt

Maria Rotzén Östlund|Smittskyddsläkare, avdelningschef

Peter Gröön|Landstingsjurist, enhetschef

  • Uppdaterad: 20 april 2018

  • Faktagranskad: 30 september 2017

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Peter Gröön, Landstingsjurist, Smittskydd Stockholm