Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Det är främst smittskyddslagen (SFS 2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) som reglerar smittskyddet. Men både andra lagstiftningar samt föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket kan ha betydelse för smittskyddsarbetet.

Syftet med smittskyddslagen är i första hand att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Samtidigt måste den som är smittad vara säker på att få den vård, det skydd och det stöd som hen behöver från samhällets sida. Smittskyddsarbetet ska ske med respekt för alla människors lika värde och den enskilda integriteten.

Smittbärarersättning

Smittbärarersättning lämnas i form av smittbärarpenning och resekostnadsersättning. Smittbärarpenning kan du få om du måste avstå från förvärvsarbete på grund av att du är eller kan vara smittad av en smittsam sjukdom. Du kan också ha rätt till ersättning för resor, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Kostnadsfrihet

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

Lagstöd för handlingsprogram

Gäller handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL (anmälningspliktiga resistenta bakterier)

Hiv och klamydia

Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Klamydia ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Information om provtagning, förhållningsregler och smittspårning/partnerspårning.

Miljö- och hälsoskyddet

Myndigheter inom smittskyddet, andra berörda myndigheter, läkare samt annan hälso- och sjukvårdspersonal skall samverka för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Fördjupning

Kontakt

Peter Gröön|Regionjurist, enhetschef

  • Uppdaterad: 6 februari 2023

  • Faktagranskad: 6 februari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Peter Gröön, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen