Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Dessa mallar och instruktioner är framtagna av STI-gruppen på Smittskydd Stockholm och riktar sig till vårdgivare som har kompetens att smittspåra STI. Syftet är att underlätta arbetet med smittspårning av de sexuellt överförbara infektionerna (STI) klamydia, gonorré och syfilis.

Mallar

Smittspårningshandlingar

Smittspårningshandlingar är anteckningar som görs och handlingar som upprättas eller kommer in i samband med smittspårning. Index samt samtliga kontakter ska registreras i smittspårningshandlingarna.

Smittspårningshandlingarna består av två typer av formulär, ett med information om index och ett med information om kontakten/kontakterna. Smittskydd Stockholm har tagit fram förslag på smittspårningshandlingar för att underlätta för smittspårare i smittspårningssamtalen.

Mall för information om index. Den ska sättas ihop med samtliga kontaktutredningshandlingar i smittspårningen.

Mall att använda under smittspårningssamtalet och under utredningen för att strukturera index egen information om kontakten, samt av smittspåraren funnen information och vidtagna åtgärder.

Brevmall för partnerbrev

Smittskydd Stockholm har tagit fram ett förslag på partnerbrev som er mottagning kan använda er av. Brevet är inte utlagt på webbplatsen, men ni kan höra av er via e-postadressen nedan om ni vill ta del av det.

STI-gruppen, Smittskydd Stockholm

Instruktioner

Information från index

Hjälpmedel vid smittspårningssamtal för att säkerställa och förtydliga vilken information om kontakterna som kommer från index. Den innehåller bland annat tips om följdfrågor samt kort information om handläggningen av paragrafanmälningar hos Smittskydd Stockholm.

Sociala medier

Smittskydd Stockholm har tagit fram en instruktion som hjälpmedel vid smittspårningssamtal där index har information om kontakternas sociala medier. Instruktionen är inte utlagd på webbplatsen, men ni kan höra av er via e-postadressen nedan om ni vill ta del av den.

STI-gruppen, Smittskydd Stockholm

  • Uppdaterad: 30 januari 2024

  • Faktagranskad: 30 januari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Rebecca Fröander, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen