Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittspårning är en viktig del i preventionsarbetet av smittsamma sjukdomar, inte bara av de sexuellt överförbara infektionerna utan också till exempel av tarminfektioner och luftvägsinfektioner. Flera anmälningspliktiga sjukdomar, utöver de som är allmänfarliga enligt smittskyddslagen, är därför också smittspårningspliktiga.

Smittspårning innebär att försöka identifiera

  • smittkälla - av vad/vem personen har blivit smittad (till exempel annan person, livsmedel, djur, vatten)
  • smittväg - hur personen blivit smittad
  • vilka andra som kan ha smittats av samma smittkälla
  • till vilka smittan kan ha förts vidare.

Syftet med smittspårningsarbetet är att stoppa/minimera fortsatt smittspridning.

Behandlande läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal med kompetens för uppgiften, ansvarar för att smittspårningen utförs.

Råd vid smittspårning

På våra sjukdomssidor har vi samlat råd vid smittspårning.

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

I de så kallade smittskyddsbladen finns information om hur smittspårningen kan bedrivas vid de olika smittspårningspliktiga sjukdomarna.

Patient- och läkarinformation för sjukdomar som lyder under smittskyddslagen.

Covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Klamydia

Lathunden besvarar de vanligaste frågorna för dig som smittspårar patienter med klamydia.

Att remittera smittspårning av klamydia är möjligt för husläkarmottagningar, BMM, närakuter, akutmottagningar och gynmottagningar.

Hiv

Dokumentet riktar sig till hiv-mottagningar och innehåller riktlinjer för smittspårning vid fall av hiv.

Paragrafanmälan / anmäl till Smittskyddsläkaren

Klamydia, gonorré och syfilis

Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats.

Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta medför en smittrisk för andra.

Övriga sjukdomar

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel.

Kurser och utbildningar

Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning inklusive covid-19.

Utbildningarna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper i samhället som är verksamma där det finns risk för smittspridning.

  • Uppdaterad: 24 augusti 2018

  • Faktagranskad: 1 september 2018

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm