Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Remittering av smittspårning av klamydia är ett erbjudande. Om smittspårningskompetens finns på den egna mottagningen bör smittspårning av klamydia även i fortsättningen skötas där. För att remisserna ska bli jämnt fördelade mellan de tre vårdvalsmottagningarna ska remitteringen göras utifrån var den egna mottagningen ligger:

 • Mottagningar söder om Gamla stan, undantaget Södermalm, remitterar till RFSU-kliniken
 • Mottagningar i någon av kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Bro, Upplands Väsby, Stockholms stads stadsdelar norr/nordväst om innerstaden, samt Kungsholmen remitterar till SMSH
 • Mottagningar i någon av kommunerna Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, samt Stockholms stads innerstadsdelar Östermalm, Södermalm och Vasastaden/Norrmalm/City/Gamla stan remitterar till Citymottagningen för sexuell hälsa

Vilka mottagningar kan remittera?

Husläkarmottagningar, barnmorskemottagningar, närakuter, akutmottagningar och gynekologiska mottagningar som har avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Erbjudandet om remitterad smittspårning är framförallt till för de vårdgivare som har få fall av klamydia och som därmed inte kan upprätthålla smittspårningskompetensen.

Observera att patienter med nyupptäckt gonorré, syfilis och/eller hiv alltid ska remitteras till specialistklinik för både behandling och smittspårning.

Remitterande mottagning ansvarar fortfarande för att:

 • informera patienten om diagnosen
 • erbjuda och ordinera behandling
 • ge förhållningsregler
 • skicka smittskyddsanmälan enligt smittskyddslagen (Sminet) – kom ihåg att ange till vilken mottagning smittspårningen har remitterats

Vilken information ska finnas med i remissen?

 • att patienten är informerad om att remiss för smittspårning skickas
 • patientens personnummer (alternativt reservnummer)/namn/aktuell adress och aktuellt telefonnummer
 • kopia av provsvaret
 • vilken medicin som patienten har ordinerats mot klamydia, och när
 • datum när smittskyddsanmälan gjordes till Sminet
 • avsändare, det vill säga mottagningens namn/kombikakod och remittent med direkttelefonnummer.

För mottagningar som remitterar till RFSU-kliniken:

Elektronisk remiss:

(enbart för mottagningar som har Take care)
Mottagare: RFSU-Klin för sexuell hälsa
Konsultationsorsak: Sexuell och reproduktiv hälsa, konsultation

Pappersremiss skickas till:

RFSU-kliniken 
Box 4331
102 67 Stockholm

För mottagningar  som remitterar till Stockholms mottagning för sexuell hälsa (SMSH):

Elektronisk remiss:

(enbart för mottagningar som har Take care)
Mottagare: Sthlm mott. Sexuell hälsa
Konsultationsorsak: Sexuell och reproduktiv hälsa, konsultation

Pappersremiss skickas till:

Stockholms mottagning för sexuell hälsa
Olivecronas väg 7
113 61 Stockholm

För mottagningar som remitterar till Citymottagningen för sexuell hälsa:

Elektronisk remiss:

(enbart för mottagningar som har Take care)
Mottagare: Citymottagningen för sexuell hälsa
Konsultationsorsak: Sexuell och reproduktiv hälsa, konsultation

Pappersremiss skickas till:

Citymottagningen för sexuell hälsa
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Kontakt

Rebecka Vyth|Smittskyddsbarnmorska

 • Uppdaterad: 24 juli 2023

 • Faktagranskad: 24 juli 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen