Brödsmule-navigation

Remittering av smittspårning av klamydia är ett erbjudande. Om smittspårningskompetens finns på den egna mottagningen bör smittspårning av klamydia även i fortsättningen skötas där. För att remisserna ska bli jämnt fördelade mellan de två vårdvalsmottagningarna ska mottagningar söder om Gamla stan remittera till RFSU-kliniken och mottagningar i eller norr om Gamla stan remittera till SMSH.

Patienter med gonorré, syfilis och hiv ska alltid remitteras till specialistklinik för både behandling och smittspårning.

Vilka mottagningar kan remittera?

Husläkarmottagningar, barnmorskemottagningar, närakuter, akutmottagningar och gynekologiska mottagningar som har avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Remitterande mottagning ansvarar fortfarande för att:

  • informera patienten om diagnosen
  • erbjuda och ordinera behandling
  • ge förhållningsregler
  • skicka smittskyddsanmälan enligt smittskyddslagen (SmiNet) – kom ihåg att ange till vilken mottagning smittspårningen har remitterats

Vilken information ska finnas med i remissen?

  • att patienten är informerad om att remiss för smittspårning skickas
  • patientens personnummer (alternativt reservnummer)/namn/aktuell adress och aktuellt telefonnummer
  • kopia av provsvaret
  • vilken medicin som patienten har ordinerats mot klamydia, och när
  • datum när smittskyddsanmälan gjordes till SmiNet
  • avsändare, det vill säga mottagningens namn/kombikakod och remittent med direkttelefonnummer.

För mottagningar söder om Gamla stan:

Elektronisk remiss:

(enbart för mottagningar som har Take Care)
Mottagare: RFSU-Klin för sexuell hälsa
Konsultationsorsak: Sexuell och reproduktiv hälsa, konsultation

Pappersremiss skickas till:

RFSU-kliniken 
Box 4331
108 67 Stockholm

För mottagningar i eller norr om Gamla stan:

Elektronisk remiss:

(enbart för mottagningar som har Take Care)
Mottagare: Sthlm mott. Sexuell hälsa
Konsultationsorsak: Sexuell och reproduktiv hälsa, konsultation

Pappersremiss skickas till:

Stockholms mottagning för sexuell hälsa
Olivecronas väg 7
113 61 Stockholm

Vid frågor, vad god kontakta:

Smittskydd Stockholm, Rebecka Vyth: 08-123 143 35