Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

OBS! – personer som drabbats av tillbud ska kontakta sjukvården för en medicinsk bedömning. Smittskydd Stockholm utför inte dessa bedömningar.

Tillbud inom vård och omsorg

Riktlinje för medarbetare och studerande inom öppenvård, slutenvård och tandvård i Region Stockholm samt särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO).

Tillbud utanför vård och omsorg

Var söker man vård?

Tillbud utanför vården hänvisas i första hand till akutmottagning.

Vad ska man göra vid tillbud?

Om man vet att personen blodet kom ifrån har hiv eller hepatit B bör alltid infektionsläkare kontaktas omgående.

Beställning av vaccin

Vaccin Engerix som används vid sticktillbud bekostas av Smittskydd Stockholm och beställs via Oriola Kundservice på telefon 0770-22 20 20, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Kontakt

Kontaktuppgifter till myndigheten Smittskydd Stockholm.

  • Uppdaterad: 19 december 2022

  • Faktagranskad: 14 december 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen