Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

OBS! – personer som drabbats av tillbud ska kontakta sjukvården för en medicinsk bedömning. Smittskydd Stockholm utför inte dessa bedömningar.

Tillbud inom vård och omsorg

Riktlinje för att förebygga blodburen smitta och handlägga tillbud, samt utformande av lokal rutin.

Tillbud utanför vård och omsorg

Var söker man vård?

Tillbud utanför vården hänvisas till företagshälsovård om sådan finns, annars till primärvård eller akutmottagning. Om man vet att personen blodet kom ifrån har hiv eller hepatit B bör infektionsläkare kontaktas omgående.

Vad ska man göra vid tillbud?

Om man vet att personen blodet kom ifrån har hiv eller hepatit B bör alltid infektionsläkare kontaktas omgående.

Beställning av vaccin

Vaccin Engerix som används vid sticktillbud bekostas av Smittskydd Stockholm och beställs via Oriola Kundservice på telefon 0770-22 20 20, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Kontakt

  • Uppdaterad: 11 mars 2024

  • Faktagranskad: 11 mars 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen