Till start

Vårdgivarguiden

Två vacciner mot covid-19 finns tillgängliga i Sverige.

De flesta ges mRNA vaccinet Comirnaty Omicron XBB.1.5, se nedan.

Vaccinet Nuvaxovid har nu också anpassats till cirkulerande virusstammar. Vaccinet är ett proteinbaserat vaccin med förstärkningsämne. Det ges till exempel till individer som reagerat på mRNA-vaccinet eller personer med nedsatt immunförsvar som inte fått det immunologiska svar man önskat. Även personer som av någon anledning särskilt vill kan få detta vaccin. Vaccinet ges på Liljeholmens vårdcentral.

På länkarna nedan finns information och instruktioner om vaccinationen med respektive godkänt vaccin.

Vaccinatörer ska följa Region Stockholms grundläggande principer för vaccin mot covid-19 och gällande instruktioner för användning av olika vacciner.

Vaccinöversikt personer över 18 år

Tillverkare/ namn

Dos

Kommentar

 

Dos: 0,3 ml

30 mikrogram/dos

Antal doser per flaska: 6

Vaccinet är hållbart i 10 veckor i kylförvaring efter upptining.

Comirnaty Omicron XBB.1.5 är beställningsbart från oktober 2023.

Modernas vaccin ges ej till personer som är 30 år eller yngre.

OBS! Vaccinet är sedan maj 2023 ej längre beställningsbart i Sverige. Texten uppdateras då mer information gällande tillgänglighet finns.

Dos: 0,5 ml

0,10 mg/ml

Påfyllnadsdoser: Minst 4 månader efter föregående dos.

Antal doser per flaska: 5

Vaccinet är hållbart i 30 dagar i kylförvaring efter upptining.

Novavaxs vaccin ges ej till personer som är 30 år eller yngre.

Dos: 0,5 ml

5 mikrogram/dos

Antal doser per flaska: 5

Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC). Får ej frysas.

Oöppnad injektionsflaska hållbar i 12 månader vid 2°C till 8°C.

Ljuskänsligt - förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen.

Rekommendationer för personer som fått vaccin som inte används i Sverige

Tabellen baseras på rekommendationer från Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för vacciner, modifierad i Region Stockholm. Gäller endast fullt immunfriska individer. Vid immundefekt eller annan osäkerhet, behöver en individuell bedömning föregå vaccinationen.

Aktuellt covid-19-vaccin som inte används i Sverige Typ av vaccin Fått en dos Fått två doser Primärvaccinerad
(en, två eller två doser + extra dos beroende på vaccin, se föregående kolumn)
Sinovac/CoronaVac Inaktiverat helvirion 2-dos Börja om med mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* En extra dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid, tidigast 8 v efter andra dosen*. (registrera som dos 2 i Vaccinera) Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid tidigast efter rekommenderat intervall**
Sinopharm Inaktiverat 2-dos verocellsbaserat Börja om med mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* En extra dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid, tidigast 8 v efter andra dosen. (registrera som dos 2 i Vaccinera) Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid tidigast efter rekommenderat intervall**
Sputnik V Adenovirusvektor 2-dos

mRNA-vaccin eller Nuvaxovid som andra dos*

Betraktas som primärvaccinerad

Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**

Sputnik V- light Används som påfyllnadsdos efter 2 doser Sputnik V ___ ___ Betraktas som grundvaccinerad + påfyllnadsdos. Fortsatta vaccinationsdoser enligt nationella och regionala riktlinjer
Covishield
Covaxin
= Vaxzevria
Adenovirusvektor 2-dos

mRNA-vaccin eller Nuvaxovid som andra dos*.

Betraktas som primärvaccinerad Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**
CanSinoBio Adenovirusvektor 1-dos Ej aktuellt inom 6 månader Betraktas som primärvaccinerad Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**
(Första påfyllnadsdosen registreras som dos 3 osv.)
Janssen Adenovirusvektor 1-dos Ej aktuellt inom 6 månader Betraktas som primärvaccinerad Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**
(Första påfyllnadsdosen registreras som dos 3 osv.)

* Ej Spikevax till 30 år och yngre. Ej Nuvaxovid till 30 år och yngre eller gravida eller ammande.
** Intervallet från primärvaccination till påfyllnadsdos kan variera, följ nationella/regionala direktiv.

  • Uppdaterad: 1 december 2023

  • Faktagranskad: 24 februari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen