Till start

Vårdgivarguiden

På länkarna nedan finns information och instruktioner om vaccinationen med respektive godkänt vaccin.

Comirnaty och Spikevax är båda mRNA-vacciner. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett minst lika bra immunsvar som när doser ges med samma vaccin. Om föregående dos varit Comirnaty går det alltså bra att ge Spikevax vid den uppföljande dosen, och tvärt om. Överordnat vid val av vaccin är att använda det vaccin som minimerar risken för kassation. Det innebär att det vaccin som har kortast tid till utgångsdatum bör användas först.

Vaccinatörer ska följa Region Stockholms grundläggande principer för vaccin mot covid-19 och gällande instruktioner för användning av olika vacciner. Uppdaterad 24 februari 2023.

Vaccinatörer ska följa Region Stockholms grundläggande principer för vaccin mot covid-19 och gällande instruktioner för användning av olika vacciner.

Dosintervall

Grundvaccination

Enligt Region Stockholm ska intervallet mellan dos 1 och dos 2 vara 4-7 veckor för samtliga vaccin som används i Sverige.

Om dos 2 har givits med kortare intervall än 3 veckor (Comirnaty, Nuvaxovid) eller 4 veckor (Spikevax) ska ny dos administreras med korrekt intervall till senast givna dos.

Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Personer (>5år) med nedsatt immunförsvar ska ha en extrados minst 8 veckor efter dos 2.

En tredje dos ges minst 4 månader efter dos 2.

Påfyllnadsdoser

Påfyllnadsdoser ges minst 6 alternativt 9 månader efter föregående dos beroende på ålder och övriga sjukdomar.

Samlad information för vaccinatörer om vaccination mot covid-19.

Vaccinöversikt personer över 18 år

Tillverkare/ namn

Dos

Kommentar

 

Dos: 0,3 ml

30 mikrogram/dos

Antal doser per flaska: 6

Vaccinet är hållbart i 10 veckor i kylförvaring efter upptining.

Comirnaty Omicron XBB.1.5 är beställningsbart från oktober 2023.

Modernas vaccin ges ej till personer som är 30 år eller yngre.

OBS! Vaccinet är sedan maj 2023 ej längre beställningsbart i Sverige. Texten uppdateras då mer information gällande tillgänglighet finns.

Dos: 0,5 ml

0,10 mg/ml

Påfyllnadsdoser: Minst 4 månader efter föregående dos.

Antal doser per flaska: 5

Vaccinet är hållbart i 30 dagar i kylförvaring efter upptining.

Novavaxs vaccin ges ej till personer som är 30 år eller yngre.

OBS! Vaccinet är sedan maj 2023 ej längre beställningsbart i Sverige. Texten uppdateras då mer information gällande tillgänglighet finns.

Dos: 0,5 ml

5 mikrogram/dos

Primärvaccination (2 doser):
Ges med 4–7 veckors intervall.

Antal doser per flaska: 10

Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC). Får ej frysas.

Oöppnad injektionsflaska hållbar i 9 månader vid 2°C till 8°C.

Ljuskänsligt - förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen.

Rekommendationer för personer som fått vaccin som inte används i Sverige

Tabellen baseras på rekommendationer från Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för vacciner, modifierad i Region Stockholm. Gäller endast fullt immunfriska individer. Vid immundefekt eller annan osäkerhet, behöver en individuell bedömning föregå vaccinationen.

Aktuellt covid-19-vaccin som inte används i Sverige Typ av vaccin Fått en dos Fått två doser Primärvaccinerad
(en, två eller två doser + extra dos beroende på vaccin, se föregående kolumn)
Sinovac/CoronaVac Inaktiverat helvirion 2-dos Börja om med mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* En extra dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid, tidigast 8 v efter andra dosen*. (registrera som dos 2 i Vaccinera) Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid tidigast efter rekommenderat intervall**
Sinopharm Inaktiverat 2-dos verocellsbaserat Börja om med mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* En extra dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid, tidigast 8 v efter andra dosen. (registrera som dos 2 i Vaccinera) Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid tidigast efter rekommenderat intervall**
Sputnik V Adenovirusvektor 2-dos

mRNA-vaccin eller Nuvaxovid som andra dos*

Betraktas som primärvaccinerad

Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**

Sputnik V- light Används som påfyllnadsdos efter 2 doser Sputnik V ___ ___ Betraktas som grundvaccinerad + påfyllnadsdos. Fortsatta vaccinationsdoser enligt nationella och regionala riktlinjer
Covishield
Covaxin
= Vaxzevria
Adenovirusvektor 2-dos

mRNA-vaccin eller Nuvaxovid som andra dos*.

Betraktas som primärvaccinerad Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**
CanSinoBio Adenovirusvektor 1-dos Ej aktuellt inom 6 månader Betraktas som primärvaccinerad Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**
(Första påfyllnadsdosen registreras som dos 3 osv.)
Janssen Adenovirusvektor 1-dos Ej aktuellt inom 6 månader Betraktas som primärvaccinerad Påfyllnadsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid* tidigast efter rekommenderat intervall**
(Första påfyllnadsdosen registreras som dos 3 osv.)

* Ej Spikevax till 30 år och yngre. Ej Nuvaxovid till 30 år och yngre eller gravida eller ammande.
** Intervallet från primärvaccination till påfyllnadsdos kan variera, följ nationella/regionala direktiv.

  • Uppdaterad: 2 oktober 2023

  • Faktagranskad: 24 februari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen