Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Preexpositionsprofylax

Glöm inte att vaccinera mot hepatit A inför utlandsresa!

Många av dem som smittas i samband med utlandsvistelse är barn och det är därför viktigt att nå ut med information om vaccinationsprofylax inför utlandsresa även till denna grupp. Inte minst gäller det invandrarbarn som besöker släktingar i sina hemländer.

Beställ gärna vår broschyr "Råd angående hepatit A till föräldrar och barn som ska resa utomlands".

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm. Artikelnummer: SmSt-159.

Aktiv vaccination mot hepatit A rekommenderas i första hand från ett års ålder men kan ges från sex månaders ålder vid längre tids resor och hög risk. Två doser med 6-12 månaders mellanrum ger skydd i åtminstone 20–30 år. En dos oavsett tid före resan ger ett tillräckligt skydd mot hepatit A.

Hepatit A och hepatit B finns också som kombinationsvaccin (Twinrix® och Ambirix®) rekommenderas i första hand från ett års ålder men kan ges från 6 månaders ålder (se ovan).

Från 1 januari 2014 gäller beslut om utökad kostnadsfrihet för vissa patientgrupper vid vaccination mot hepatit A och B. För personer som injicerar droger samt för män som har sex med män erbjuds kostnadsfri vaccination med kombinationsvaccinet Twinrix®. Kompletteringsvaccination mot hepatit A för berörda personer som redan erhållit tre doser hepatit B-vaccin men som saknar hepatit A-skydd görs med Havrix®.

Som postexpositionsprofylax ges monovalent hepatit A-vaccin eller gammaglobulin.

Fördjupning

Smittskydd Stockholms information om hepatit A.

Vid vaccination mot hepatit A och B gäller en utökad kostnadsfrihet för personer som har ett intravenöst missbruk samt för män som har sex med män.

  • Uppdaterad: 2 mars 2022

  • Faktagranskad: 2 mars 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm