Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit A, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Kontrollera leverstatus inklusive INR. Eventuellt telefonkontakt med infektionskonsult (till exempel vid allmänpåverkan eller INR>/=1.4). Om inläggning: enkelrum.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att snarast ta hepatit A-serologi (begär akutsvar) samt ge postexpositionsprofylax (vaccin eller immunoglobulin) till närkontakter, till exempel familjemedlemmar eller samvårdade patienter. Om patienten eller dennes familjemedlem går i förskola eller har riskyrke – ring Smittskydd Stockholm!
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Ange smittland och misstänkt smittkälla?
 5. Kostnadsfrihet för patienten: Då sjukdomen är allmänfarlig ska provtagning, vård och eventuell postexpositionsprofylax vara kostnadsfria för patienten och närkontakter.

Vid hepatit A - Kontakta Smittskydd Stockholm (även jourtid) för vägledning angående smittspårning!

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om hepatit A.

Smittskyddsblad för patienter om hepatit A. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning och postexpositionsprofylax

Smittspårning för hepatit A innebär följande:

 • Provtagning av personer som kan ha smittats vid samma tillfälle.
 • Provtagning av personer som kan ha smittats av indexfallet.
 • Begär alltid akutsvar vid misstanke om hepatit A-infektion, gäller både indexfall och kontakter.
 • Postexpositionsprofylax ges snarast och senast 2 veckor efter smittotillfället till personer som varit utsatta för smitta, till exempel hushållskontakter, eventuell partner, förskolekontakter och andra som kan ha smittats vid till exempel mathantering.
 • Vaccin samt immunglobulin som ska användas som postexpositionsprofylax är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen och bekostas av Smittskydd Stockholm. Upphandlat vaccin, Vaqta, beställs via beställningsformuläret nedan. Immunglobulinet Beriglobin beställs hos Oriola på telefon 0770-22 20 20, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.
 • Hepatit A-vaccin, Vaqta, ges som postexpositionsprofylax till personer i åldrarna 1–59 år, även till gravida.
 • Personer från 60 år ges både Vaqta och beriglobin som postexpositionsprofylax.
 • Beriglobin kan ges i alla åldrar som postexpositionsprofylax om man inte kan få fram hepatit A-vaccin i tid.
 • Observera att Twinrix (Hepatit A+B kombinationsvaccin) inte ska användas som postexpositionsprofylax efter risktillfälle för hepatit A-smitta, på grund av lägre innehåll av inaktiverat hepatit A-virus än monovalent hepatit A-vaccin.
 • Dos 2 av hepatit A-vaccinet ges efter 6–12 månader och bekostas av den enskilde.

Vaccin som ska användas som postexpositionsprofylax bekostas av Smittskydd Stockholm.

Klinisk smittskyddsanmälan / Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning samt eventuell förskolekontakt, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • misstänkt smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

PM och anvisningar

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för preexpositionsprofylax mot hepatit A.

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

År 2023 anmäldes 20 fall av hepatit A, vilket är en ökning med fyra fall jämfört med 2022. Totalt smittades 10 personer utomlands. Glöm inte vaccination inför resor!

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Jenny Stenkvist|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med budskapet "Vaccinera dig och dina barn inför resan".

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med infografik om hepatit A och hur det smittar.

Beställningsbar affisch för mottagningar där män som har sex med män kan få kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B.

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna hiv och hepatit, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Externa länkar

 • Uppdaterad: 17 april 2024

 • Faktagranskad: 9 februari 2024

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen