Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit A, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Leverstatus inklusive INR. Eventuellt telefonkontakt med infektionskonsult (till exempel vid allmänpåverkan eller INR>/=1.4). Om inläggning: enkelrum.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att snarast ta hepatit A-prov (begär akutsvar) på och vid samma tillfälle ge postexpositionsprofylax (vaccin eller immunoglobulin) till närkontakter, till exempel familjemedlemmar eller samvårdade patienter. Om patienten eller dennes familjemedlem går i förskola eller har riskyrke – ring Smittskydd Stockholm!
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt smittkälla?
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell postexpositionsprofylax för hepatit A ska vara kostnadsfria för patienten och närkontakter.

Vid hepatit A - ring oss på Smittskydd Stockholm (även jourtid) för vägledning angående smittspårning!

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av hepatit A

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning samt eventuell förskolekontakt, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • misstänkt smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Smittskyddsblad

Hepatit A - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit A.

Hepatit A - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit A. Finns på flera språk.

Tarmsmitta, hygienråd - Patientinformation

Smittskyddsblad för patienter med hygienråd vid tarmsmitta. Finns på flera språk.

Smittspårning och postexpositionsprofylax

Smittspårning för hepatit A innebär följande:

 • Provtagning av personer som kan ha smittats vid samma tillfälle.
 • Provtagning av personer som kan ha smittats av indexfallet.
 • Begär alltid akutsvar vid misstanke om hepatit A-infektion, gäller både indexfall och kontakter.
 • Postexpositionsprofylax ges snarast och senast 2 veckor efter smittotillfället till personer som varit utsatta för smitta, till exempel hushållskontakter, eventuell partner, förskolekontakter och andra som kan ha smittats vid till exempel mathantering.
 • Hepatit A-vaccin, Havrix®, ges som postexpositionsprofylax till personer i åldrarna 1–40 år.
 • Beriglobin ges som postexpositionsprofylax till personer över 40 år eller personer med kronisk leversjukdom eller nedsatt immunförsvar samt till gravida. Vaccin kan ges om man inte kan få fram beriglobin i tid.
 • Beriglobin kan ges i alla åldrar som postexpositionsprofylax om man inte kan få fram hepatit A-vaccin i tid.
 • Postexpositionsprofylax ska ges så snart som möjligt och inte senare än 2 veckor efter smittotillfället. Vaccin samt immunglobulin bekostas av Smittskydd Stockholm. Upphandlat vaccin, Havrix®, beställs via Oriola Kundservice på telefon 031-88 72 90, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674. Immunglobulinet Beriglobin beställs hos SBL vaccin på telefon 08-735 12 50, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.
 • Observera att Twinrix (Hepatit A+B kombinationsvaccin) inte ska användas som postexpositionsprofylax efter risktillfälle för hepatit A-smitta, på grund av lägre innehåll av inaktiverat hepatit A-virus än monovalent hepatit A-vaccin.
 • Profylaxen är kostnadsfri enligt Smittskyddslagen.
 • Dos 2 av hepatit A-vaccinet ges efter 6–12 månader och bekostas av den enskilde.

PM och anvisningar

Hepatit A - Preexpositionsprofylax

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för preexpositionsprofylax mot hepatit A.

Tarminfektioner

Generell information från Smittskydd Stockholm om tarminfektioner.

Statistik

Hepatit A - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 23 fall, varav 14 smittades utomlands. Glöm inte vaccination inför resor! Män som har sex med män och personer som injicerar vaccineras kostnadsfritt.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Veronica Woxén | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Fredrik Lindström | Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius | Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Jenny Stenkvist | Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Hepatit A - Råd till föräldrar och barn inför utomlandsresor

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm. Artikelnummer: SmSt-159.

Hepatit A - Affisch med vaccinationsbudskap inför resa

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med budskapet "Vaccinera dig och dina barn inför resan".

Hepatit A - Affisch med information om hur hepatit A smittar

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med infografik om hepatit A och hur det smittar.

Hepatit A och B - Affisch riktad till män som har sex med män

Beställningsbar affisch för mottagningar där män som har sex med män kan få kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B.

Information till dig som injicerar narkotika - Svenska

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

 

Externa länkar

 • Uppdaterad: 12 mars 2019

 • Faktagranskad: 1 september 2018

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm