Till start

Vårdgivarguiden

Postexpositionsprofylax

Vaccin ges som postexpositionsprofylax (PEP) till personer som kan ha exponerats för mpox. De som kan bli aktuella för den typen av vaccination kommer att kontaktas av den verksamhet som utför smittspårningen.

Förebyggande vaccination

Sedan hösten 2022 erbjuds även förebyggande vaccination mot mpox. Erbjudandet riktar sig till personer som bedöms ha ökad risk för att bli smittade med mpox: män som har sex med män (MSM, t ex homosexuella, bisexuella, transpersoner) med många sexuella kontakter. Förebyggande vaccination mot mpox erbjuds via Venhälsan på Södersjukhuset.

Rekommendationen utvidgades i februari 2023. Pojkar/unga män under 18 år med motsvarande riskfaktorer erbjuds mpox-vaccination på Ungdomsmottagningen på Södermalm. Personer som har sex med män mot ersättning erbjuds vaccination på Mika Hälsa.

Länkar

Smittskydd Stockholms information om mpox.

  • Uppdaterad: 27 maj 2024

  • Faktagranskad: 27 maj 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen