Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinationsskydd hos medarbetare inom vården är viktig ur tre aspekter: patientsäkerhet, arbetsmiljö och verksamhetspåverkan. Det är arbetsgivarens ansvar att det görs en bedömning av den anställdes behov av vaccinationer och att de vaccinationerna kostnadsfritt erbjuds den anställde. För studenter i vården har huvudman för utbildningen motsvarande ansvar.

För att underlätta bedömningen har Smittskyddsläkaren tagit fram en riktlinje kring vaccinationsskydd hos medarbetare inom vården i Region Stockholm

Riktlinjen ska användas för alla som arbetar inom offentligt finansierad vård och tandvård inom Region Stockholm. Smittskyddsläkaren rekommenderar att även övriga verksamheter i regionen (exempelvis privatfinansierad vård och kommunens äldreomsorg) följer rekommendationerna i dokumentet.

Riktlinje för stöd vid bedömning av vaccinationsskydd hos medarbetare inom vården i Region Stockholm

  • Uppdaterad: 24 april 2023

  • Faktagranskad: 24 april 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen