Brödsmule-navigation

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Kontakt

Madeleine Kais | Smittskyddssjuksköterska

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Andreas Jacks | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar