Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Fall av misstänkt echinokocksjukdom ska handläggas på specialistavdelning och behandling bör ske på infektionsklinik eller i nära samråd med infektionsspecialist. Ge patienten information om echinokockinfektion inklusive hur det smittar och behandling.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland och om det går att närmare ange misstänkta områden.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Kontaktpersoner

Externa länkar