Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om gula febern, inklusive hur det smittar och kontakta smittskyddsläkaren som via Folkhälsomyndigheten rapporterar vidare till WHO.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland och smittort.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
  5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Om sjukdomen

Gula febern orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus dit även hör virusinfektionerna dengue, japansk encefalit, fästingburen encefalit (TBE), West Nile-virus och zikavirus. I likhet med dengue- och zikavirus sprids gula febernvirus med aedesmyggor.

Gula febern förekommer i delar av Afrika, Central- och Sydamerika. Vid symtomgivande infektion kan en allvarlig sjukdomsbild utvecklas innefattande gulsot, lever- och njurpåverkan och hemorragiska symtom, med 30-60 % dödlighet.

Inför en resa till område där gula febern förekommer är det viktigt att ta till sig råd om skydd mot myggstick och att vaccinera sig, vilket i vissa länder även är ett krav för inresa. Se nedanstående länk till Världshälsoorganisationen.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 9 februari 2024

  • Faktagranskad: 9 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen