Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Däremot önskar Smittskydd Stockholm bli informerade per telefon vid fall av intensivvårdskrävande influensa, vid stor anhopning av slutenvårdskrävande fall, eller vid nosokomial smittspridning av influensa

Handlingsprogram och PM

Planen ska vara till hjälp i förberedelsearbetet inför en kommande influensapandemi och även tjäna som underlag för lokala planer i till exempel kommunal och annan verksamhet.

Vårdhygieniska åtgärder vid influensa

Säsongsinfluensa - den årliga vaccinationskampanjen

Samlad information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

Statistik

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Fredrik Lindström|Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Maria Rotzén Östlund|Smittskyddsläkare, avdelningschef

Publikationer

Affisch från Socialstyrelsen att sättas upp på lämpliga ställen som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Externa länkar

Samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, samt annan relevant information rörande influensa.

Pandemistöd

Folkhälsomyndighetens uppdaterade planeringsstöd (191219).

 

  • Uppdaterad: 20 december 2019

  • Faktagranskad: 1 december 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm