Till start

Vårdgivarguiden

Däremot önskar Smittskydd Stockholm bli informerade per telefon vid fall av intensivvårdskrävande influensa, vid stor anhopning av slutenvårdskrävande fall, eller vid nosokomial smittspridning av influensa

PM och anvisningar

Riktlinje för bland annat ledning, planering, samordning och organisering i samband med en epidemi eller pandemi.

Vägledning för åtgärder mot smittspridning. Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Den regionala rekommendationen om source control är borttagen från och med 4 mars 2024.

Direktiv nr 57:2 till den prehospitala vården i Region Stockholm.

Vårdhygieniska dokument

Vårdhygieniska åtgärder vid influensa. Uppdaterad 27 november 2023.

Översikt för vårdhygieniskt arbetssätt vid virusorsakade luftvägsinfektioner i slutenvård och särskilda boenden.

Säsongsinfluensa - den årliga vaccinationskampanjen

I god tid före influensavaccinationskampanjen 2024/25 kommer du här hitta samlad information om vaccination mot säsongsinfluensa.

Statistik och rapporter

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Sammanfattande rapport över influensasäsongen i Region Stockholm.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Katarina Widgren|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

Samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, samt annan relevant information rörande influensa.

Pandemistöd

  • Uppdaterad: 1 december 2023

  • Faktagranskad: 13 oktober 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen