Till start

Vårdgivarguiden

Däremot önskar Smittskydd Stockholm bli informerade per telefon vid fall av intensivvårdskrävande influensa, vid stor anhopning av slutenvårdskrävande fall, eller vid nosokomial smittspridning av influensa

PM och anvisningar

Riktlinje för bland annat ledning, planering, samordning och organisering i samband med en epidemi eller pandemi.

Vårdhygieniska åtgärder vid influensa

Vägledning för åtgärder mot smittspridning. Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Rekommendation för source control i Region Stockholm, gäller från och med 8 november 2023.

Direktiv nr 57:2 till den prehospitala vården i Region Stockholm.

Säsongsinfluensa - den årliga vaccinationskampanjen

Aktuella rekommendationer om vaccination mot säsongsinfluensa. Vaccinationskampanjen pågår från den 7 nov 2023 till den 29 feb 2024.

Statistik och rapporter

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Sammanfattande rapport över influensasäsongen i Region Stockholm.

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Katarina Widgren|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

Samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, samt annan relevant information rörande influensa.

Pandemistöd

  • Uppdaterad: 21 november 2023

  • Faktagranskad: 13 oktober 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen