Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Däremot önskar Smittskydd Stockholm bli informerade per telefon vid fall av intensivvårdskrävande influensa, vid stor anhopning av slutenvårdskrävande fall, eller vid nosokomial smittspridning av influensa

Handlingsprogram och PM

Beredskapsplan inför en befarad influensapandemi

Planen ska vara till hjälp i förberedelsearbetet inför en kommande influensapandemi och även tjäna som underlag för lokala planer i till exempel kommunal och annan verksamhet.

Influensa - vårdhygieniska aspekter

Vårdhygieniska åtgärder vid influensa

Säsongsinfluensa - den årliga vaccinationskampanjen

Om vaccination mot säsongsinfluensa

Vårdgivarguidens och Smittskydd Stockholms information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

Statistik

Influensasäsongen 2019-2020.pdf

Kontakt

Karin Persson | Smittskyddssjuksköterska

Fredrik Lindström | Smittskyddssjuksköterska

Veronica Woxén | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Maria Rotzén Östlund | Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef

Publikationer

Uppmuntra god handhygien

Affisch från Socialstyrelsen att sättas upp på lämpliga ställen som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Externa länkar

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper - Folkhälsomyndigheten

Samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, samt annan relevant information rörande influensa.

Pandemistöd

Folkhälsomyndighetens uppdaterade planeringsstöd (191219).