Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Misstänkt eller verifierad mjältbrand kräver snar bedömning och åtgärd. Vid stark klinisk misstanke kontakta infektionsspecialist samt smittskyddsläkare.
  2. Förhållningsregler: Sjukdomen är allmänfarlig vilket innebär att förhållningsregler skall ges utifrån Smittskyddslagen 2004:168. Diskutera dessa med Smittskyddsläkaren.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland, smittort och trolig smittkälla. Djurkontakt, andra sjukdomsfall och misstänkt exponerade.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Ja, mjältbrand är en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

PM och anvisningar

Handlingsplan för pulverbrev

Handlingsplan inom Stockholms läns landsting för hantering av misstänkta postförsändelser, så kallade "pulverbrev”, som kan innebära hot. Gäller till exempel mjältbrand (antrax).

Kontaktpersoner

Externa länkar