Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Behandlande läkares ansvar: Ge patienten information om Q-feber, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling.

  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.

  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland och eventuell smittort så noga som möjligt.

  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.

  5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 15 januari 2024

  • Faktagranskad: 15 januari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen