Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Behandlande läkares ansvar: Ge patienten information om Q-feber, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling.

  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.

  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland och eventuell smittort så noga som möjligt.

  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Kontaktpersoner

Externa länkar