Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot RS-virus till äldre

Folkhälsomyndigheten publicerade hösten 2023 en rekommendation om vaccination mot RS-virus som omfattar personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre. Före vidare implementering behövs en hälsoekonomisk analys, ett arbete som just nu pågår. Vaccinationen är inte kostnadsfri i Region Stockholm. Tills vidare kan invånare vaccinera sig mot RS-virus på egen bekostnad vid privata vaccinationsmottagningar i länet.

Vaccination mot RS-virus till gravida

Folkhälsomyndigheten har ännu inte utfärdat rekommendationer på nationell nivå avseende vaccination av gravida mot RS-virus. Vaccin finns tillgängligt på egen bekostnad vid vissa privata vaccinationsmottagningar i länet. 

Vaccination mot RS-virus till barn?

Det finns ännu inget godkänt vaccin mot RS-virus till barn.

Förebyggande läkemedel mot RS-virus till barn

Det finns två slags läkemedel, båda består av monoklonala antikroppar mot RS-virus. Ett av preparaten används sedan länge för barn i medicinsk riskgrupp för RS-virus (Synagis). Det finns ett nytt preparat (Beyfortus) som är rekommenderat av Folkhälsomyndigheterna för barn i särskilda medicinska riskgrupper. Tillgängligheten av Beyfortus är ännu oklar.

  • Uppdaterad: 12 december 2023

  • Faktagranskad: 12 december 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen