Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

RS-virus orsakar en infektionssjukdom som vanligtvis sprids under vinterhalvåret. Under 2021-2023 har RSV-säsongen startat tidigare och med större kraft än innan covid-19-pandemin. Viruset smittar via droppar från luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller med kontaminerade föremål. RS-virusinfektion drabbar alla åldersgrupper och ger endast en kortvarig immunitet. En person kan därför insjukna i RS-virusinfektion flera gånger under sin livstid. Symtomen liknar ofta en vanlig förkylning med feber, hosta och snuva. Nyfödda och spädbarn kan få svårare besvär med andningen och som följd även problem med amning och födointag. Äldre kan också drabbas av svår RS-virussjukdom.

RS-virusinfektion är inte anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Under RS-virussäsongen sker en frivillig rapportering från laboratorier och vissa barnkliniker som sammanställs nationellt av Folkhälsomyndigheten.

Så skyddar du ditt barn

 • Tvätta händerna ofta och be även andra som är nära
  barnet att göra det.
 • Undvik att barnet träffar personer med förkylningssymtom.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Amma om du kan. Amning minskar risken för
  luftvägsinfektioner.
 • Ge barnet en rökfri miljö.

Information om vaccination

Uppdaterad information om vad som gäller avseende tillgängligheten till förebyggande vaccin och behandling i Region Stockholm.

Informationsmaterial

Nu finns en affisch och en folder från 1177 för att uppmärksamma att RS-säsongen är här, samt ge tips på hur sjukdom kan förebyggas.

Via länkarna nedan går det att beställa material till din vårdenhet.

Affischen finns på svenska, arabiska och engelska.

Foldern finns på svenska, arabiska och engelska.

Folkhälsomyndigheten har dessutom tagit fram ett faktablad om hur du kan skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta.

Statistik

Under säsong 2022–2023 rapporterades 3355 fall av RS-virusinfektion. Flest fall av RS-virusinfektion fanns bland barn under 1 år.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

 • Uppdaterad: 20 december 2023

 • Faktagranskad: 20 december 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen