Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att säkerställa att Sverige inte får import av polio, måste enterovirustypen säkerställas i prov från virusorsakade fall av serös meningit i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2015:5. Enligt föreskriften skall den läkare som ställer diagnosen virusorsakad meningoencefalit sända avföringsprov från patienten till ett virologiskt laboratorium för analys.

Med nuvarande PCR-diagnostik ges endast svar på förekomst av enterovirus. För typning krävs virusisolering och för ökad säkerhet i diagnostiken utförs isolering främst på faeces då det oftast är svårt att isolera virus från liqvor.

För att få en säkrare etiologi till serös meningit ska därför ALLTID prov tas från både liqvor och faeces.

Liqvorprovet

  • Sänds som vanligt till Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset.

Faecesprovet

  • 4-5 provtagningsskedar faeces i tom burk (faecesburk med gult lock) sänds till Folkhälsomyndigheten tillsammans med deras remiss för speciell diagnostik (se länk nedan).
  • På remissen skrivs t.ex : Serös meningit/enterovirus. Typning.
  • Virusisolering och typning från faeces bekostas av Folkhälsomyndigheten.
  • Svar på virusisoleringen kommer att sändas till remitterande läkare.

Remiss

Fördjupning

  • Uppdaterad: 13 juni 2022

  • Faktagranskad: 13 juni 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen