Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att säkerställa att Sverige inte får import av polio, måste enterovirustypen säkerställas i prov från virusorsakade fall av serös meningit i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2015:5. Enligt föreskriften skall den läkare som ställer diagnosen virusorsakad meningoencefalit sända avföringsprov från patienten till ett virologiskt laboratorium för analys.

Med nuvarande PCR-diagnostik ges endast svar på förekomst av enterovirus. För typning krävs virusisolering och för ökad säkerhet i diagnostiken utförs isolering främst på feces då det oftast är svårt att isolera virus från likvor.

För att få en säkrare etiologi till serös meningit ska därför ALLTID prov tas från både likvor och feces.

Likvorprovet

  • Sänds som vanligt till Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset.

Fecesprovet

  • 4-5 provtagningsskedar feces i tom burk (fecesburk med gult lock) sänds till Folkhälsomyndigheten tillsammans med deras remiss för speciell diagnostik (se länk nedan).
  • På remissen skrivs till exempel: Serös meningit/enterovirus. Typning.
  • Virusisolering och typning från feces bekostas av Folkhälsomyndigheten.
  • Svar på virusisoleringen kommer att sändas till remitterande läkare.

Remiss

Fördjupning

  • Uppdaterad: 16 juni 2023

  • Faktagranskad: 16 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen