Brödsmule-navigation

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

PM och anvisningar

Kontakt

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Veronica Woxén | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Björn Andersson | Smittskyddssjuksköterska

Maria Rotzén Östlund | Biträdande smittskyddsläkare, enhetschef

Externa länkar