Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare som loggar in i tjänsten kan se en lista över patientens förskrivna läkemedel och göra en förskrivning, förskrivningsändring eller utsättning av dosförpackade läkemedel, original/helförpackningar och handelsvaror.

Information från flera olika källor

Pascal är inget journalsystem och lagrar ingen information utan visar upp information ifrån olika källor, som Nationella läkemedelslistan från E-hälsomyndigheten, FOLK, Förskrivarkodsregistret, register för arbetsplatskod, Vara sortimentsregister, SOL, med mera. Historiken över förskrivna läkemedel i Pascal sparas upp till 5 år, sedan raderas informationen.

Via Pascal kan läkare och sjuksköterskor beställa hem förskrivna original/helförpackningar och handelsvaror från dosapoteket. Förskrivna original/helförpackningar och handelsvaror kan även hämtas ut av patienten på valfritt apotek.

Ökar patientsäkerheten

Pascal ökar patientsäkerheten eftersom samtliga användare har tillgång till den senaste versionen av dosreceptet och även visar e-recept som har skickats från andra journalsystem. Ordinationer som inte har förskrivits som recept visas dock inte i Pascal.

Förskrivning till patienter med dosförpackade läkemedel inom Region Stockholm ska i första hand göras via Pascal. Papper och fax ska endast användas när det inte är möjligt att använda Pascal.

Dosapoteken, som expedierar den här typen av läkemedel, gör i ordning och distribuerar läkemedelsrullarna.

Information för användare

På Ineras webbplats finns samlad information som vänder sig till dig som använder Pascal samt till den lokala supportfunktionen.

Observera att manualer och checklistor på Ineras webbplats bara fungerar fullt ut med de senaste versionerna av Edge, Chrome och Firefox.

Digital utbildning

På Lärtorget finns digital utbildning i Pascal i form av korta instruktionsfilmer. Utbildningen finns tillgänglig både som öppen kurs och för dig som har behörighet att logga in på Lärtorget. Sök efter Pascal i kurskatalogen.

Prova Pascal i utbildningsmiljö

Du kan prova Pascal i utbildningsmiljön. Då behövs inte e-tjänstekort.

Logga in i Pascal

Det finns tre olika sätt att logga in i Pascal. Du kan logga in via journalsystem, via internet och via Sjunet. 

Observera att inloggning bara fungerar med de senaste versionerna av Edge och Chrome. Kortet måste sättas in i kortläsaren innan du klickar på länken. Engångslösen via mobiltelefon kan i nuläget inte användas vid inloggning via Sjunet.

Checklista för användare av Pascal

Vid misslyckat inloggningsförsök, stäng alla webbläsare innan du försöker igen. Kontakta din lokala it-support för support av arbetsstation, lokalt nätverk, kortläsare, och så vidare.

Om något inte fungerar ska du kontrollera följande:

 • Sitter kortet rätt i kortläsaren?
 • Kommer du åt andra webbplatser?
 • Om du inte kan logga in i Pascal via journalsystemet, pröva att logga in via internet eller Sjunet via länkarna ovan.
 • Kan du logga in i Pascal men saknar rätt behörighet? Medarbetaruppdrag i HSA-katalogen styr behörigheten till Pascal. Vad du som användare får göra i verktyget styrs av vilken legitimerad yrkesgrupp du tillhör, befattning och förskrivarkod.

Autentisering och medarbetaruppdrag

För att vårdpersonal ska kunna använda Pascal måste de ha en fungerande stark autentisering samt ett registrerat medarbetaruppdrag i HSA-katalogen. I Region Stockholm registreras medarbetaruppdraget i den elektroniska katalogen, Ek, som är administrationspunkten till den nationella HSA-katalogen.

Ek är en katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Medarbetaruppdraget styr behörigheten till Pascal

Vad användaren får göra i verktyget styrs av personens egenskaper, som vilken legitimerad yrkesgrupp användaren tillhör, befattning och förskrivarkod.

 • Bara läkare och legitimerade sjuksköterskor kan se receptlistan i Pascal.
 • För att förskriva i Pascal krävs att det finns en förskrivarkod i Ek.
 • Undersköterskor och mentalskötare kan bara se patientinformation.
 • Legitimerade sjuksköterskor utan förskrivarkod kan beställa de förskrivna läkemedel som inte går att dosförpacka, till exempel vid behov-läkemedel och mixturer.

Följande information måste anges i Ek för att skapa medarbetaruppdraget för Pascal: 

 • vårdgivare och organisationsnummer
 • vårdenhet: verksamhetschef, adressinformation, direkttelefon och arbetsplatskod för aktuell vårdenhet
 • medarbetaruppdrag definierat: vård och behandling. 

Under en registrerad vårdenhet med ett definierat medarbetaruppdrag ska sedan vårdpersonal som ska ha behörighet till Pascal registreras.

Rutiner vid servicefönster och driftavbrott

Här finns en beskrivning av reservrutiner och en blankett för meddelanden vid utskrivning som kan användas för att säkra tillgången tillgången till läkemedel för öppenvårdsdospatienter i samband med driftstörningar eller E-hälsomyndighetens servicefönster.

Kontaktuppgifter till upphandlade dosleverantörer

Information om dosförpackade läkemedel inom öppenvård, leverantörer och kontaktuppgifter.

Vanliga missuppfattningar om Pascal

På sidan om dosförpackade läkemedel på Janusinfo.se finns svar på vanliga missuppfattningar om Pascal och dostjänsten.

Support och felanmälan

Om du behöver anmäla ett fel ska du i de flesta fall börja med att vända dig till din lokala it-support. De tar ställning till om de kan åtgärda felet internt eller om de ska göra en felanmälan till Inera.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 29 maj 2024

  • Faktagranskad: 24 maj 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Mitra Nordén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen