Till start

Vårdgivarguiden

Regionen har som mål att erbjuda patienter olika betalningssätt. Det innebär att patienten i samband med besök i öppenvård ska kunna betala avgiften kontant, med betalkort eller i efterskott genom faktura.

Beroende på verksamhetens storlek, omfattning eller organisation kan inte alltid samtliga möjligheter erbjudas, dock kan aldrig kontantbetalning nekas. Vårdgivare som vill minska kontanthanteringen måste därför upprätta en rutin för hantering av sedlar och mynt om en patient insisterar att betala avgiften kontant.

Inga krav på betalning vid besök i öppenvård

När en person inte kan betala avgiften kontant eller med kreditkort vid en planerad eller akut vårdkontakt ska patienten erbjudas att betala avgiften vid ett senare tillfälle genom faktura.

Misstanke om att en person undviker betala vårdavgifter ger inte vårdgivaren rätt att avvisa en patient eller omboka vårdkontakten.

Vid obetalda patientavgifter tillämpas gällande krav- och inkassorutin.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen