Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För påminnelse och krav utgår den högsta avgift som följer av lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Betalningspåminnelse

Vid skriftlig påminnelse rörande skuld utgår avgift 60 kronor.

Inkassoavgift

För kravbrev rörande skuld utgår avgift 180 kronor.

  • Uppdaterad: 16 maj 2023

  • Faktagranskad: 16 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen