Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För påminnelse och krav utgår den högsta avgift som följer av lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Betalningspåminnelse

Vid skriftlig påminnelse rörande skuld utgår avgift 60 kronor.

Inkassoavgift

För kravbrev rörande skuld utgår avgift 180 kronor.

  • Uppdaterad: 20 december 2021

  • Faktagranskad: 20 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen