Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Inom Region Stockholm gäller 30 dagars betalningsvillkor för patientfakturor.

Vårdgivare som önskar har rätt att erbjuda patienten mer än 30 dagars betalningsvillkor, men får aldrig kräva betalning från patienten inom kortare tidsfrist.

  • Uppdaterad: 20 december 2021

  • Faktagranskad: 20 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen