Till start

Vårdgivarguiden

För det mesta behöver brukaren inte betala för sitt hjälpmedel utan lånar det kostnadsfritt av regionen.

För information om avgifter och högkostnadsskydd för hjälpmedel inom Region Stockholm, se Hjälpmedelsguiden.

  • Uppdaterad: 22 oktober 2020

  • Faktagranskad: 20 september 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen