Till start

Vårdgivarguiden

För det mesta behöver brukaren inte betala för sitt hjälpmedel utan lånar det kostnadsfritt av regionen.

För information om avgifter och högkostnadsskydd för hjälpmedel inom Region Stockholm, se Hjälpmedelsguiden.

  • Uppdaterad: 11 september 2023

  • Faktagranskad: 11 september 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen