Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avgifter för intyg samt vaccinationer och hälsoundersökningar regleras i särskilt regelverk.

Regelverket

Region Stockholms regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar. Gäller från 1 januari 2024 och tills vidare.

Patientgrupper som omfattas av reglerna

Regelverket omfattar samtliga patientgrupper oavsett nationalitet, bosättningsort, land, försäkringsstatus eller ålder. Regelverket ska också användas när till exempel försäkringsbolag eller annan myndighet önskar ett intyg.

Regelverket reglerar vilken avgift vårdgivare får ta ut för dessa tjänster. Om inget annat framgår av rekvisition eller liknande betalningsförbindelse, tas avgiften ut av patienten.

Även barn och ungdomar betalar avgift enligt detta regelverk.

Vårdgivare som omfattas av reglerna

Regelverket ska tillämpas av regionägda vårdgivare. Privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm ska tillämpa regelverket avseende sådana intyg som vårdgivaren är skyldig att utfärda. Avseende övriga intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar omfattas inte privata vårdgivare av regelverket, men vårdgivarna rekommenderas ändå att följa detta.

Privata vårdgivare som har ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651) och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (nationella taxan) omfattas inte av reglerna, men rekommenderas även de att följa dessa. 

Högkostnadsskyddet gäller inte

Avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen