Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avgifter för intyg samt vaccinationer och hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen, regleras i särskilt regelverk. 

Regelverket

Region Stockholms regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen.

Patientgrupper som omfattas av reglerna

Regelverket omfattar samtliga patientgrupper oavsett nationalitet, bosättningsort, land, försäkringsstatus eller ålder. Regelverket ska också användas när till exempel försäkringsbolag eller annan myndighet önskar ett intyg.

Regelverket reglerar vilken avgift vårdgivare får ta ut för dessa tjänster. Om inget annat framgår av rekvisition eller liknande betalningsförbindelse, tas avgiften ut av patienten.

Även barn och ungdomar betalar avgift enligt detta regelverk.

Vårdgivare som omfattas av reglerna

Regelverket tillämpas av egenägda vårdgivare samt av privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm.

Privata vårdgivare som har ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning 1993:1651 ) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (nationella taxan) omfattas inte av reglerna, men rekommenderas att följa dessa. 

Högkostnadsskyddet gäller inte

Avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

 

 

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 21 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen