Till start

Vårdgivarguiden

Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet.

Vårdkontakter som föranleds av en abort debiteras patientavgift enligt nedan. Återbesök efter genomförd abort är avgiftsfri för patienten. Avgift debiteras inte heller för vårdkontakt som enbart avser utlämnande av läkemedel som startar en medicinsk abort.

Abortrådgivning

Abortrådgivning är avgiftsfri för patienten oavsett vilken mottagning eller hos vilken yrkeskategori vårdkontakten sker.

Kirurgisk abort

Vårdkontakt Typ av vårdkontakt Avgift
1 Medicinsk bedömning, ultraljudsundersökning och provtagning genomförs. Olika abortmetoder presenteras och preventivmedelsrådgivning ges. 275 kr
2 Dagkirurgi 275 kr
3 Återbesök 0 kr

Medicinsk abort i hemmet

Vårdkontakt Typ av vårdkontakt Avgift
1 Medicinsk bedömning, ultraljudsundersökning och provtagning genomförs. Olika abortmetoder presenteras och preventivmedelsrådgivning ges.
Eventuellt ges läkemedel som startar aborten.
275 kr
2 Patienten befinner sig på mottagningen och läkemedel som startar aborten ges.
(Om läkemedlet ges vid ”vårdkontakt 1” genomförs inte denna vårdkontakt.)
0 kr
3 Telefonkontakt 0 kr
4 Återbesök 0 kr

Medicinsk abort på mottagning

Vårdkontakt Typ av vårdkontakt Avgift
1 Medicinsk bedömning, ultraljudsundersökning och provtagning genomförs. Olika abortmetoder presenteras och preventivmedelsrådgivning ges.
Eventuellt ges läkemedel som startar aborten.
275 kr
2 Patienten befinner sig på mottagningen och läkemedel som startar aborten ges.(Om läkemedlet ges vid ”vårdkontakt 1” genomförs inte denna vårdkontakt.) 0 kr
3 Dagmedicin – Patienten befinner sig på mottagningen under dagen. 275 kr
4 Återbesök 0 kr
  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen