Till start

Vårdgivarguiden

Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet.

Vårdkontakter som föranleds av en abort debiteras patientavgift enligt nedan. Återbesök efter genomförd abort är avgiftsfri för patienten. Avgift debiteras inte heller för vårdkontakt som enbart avser utlämnande av läkemedel som startar en medicinsk abort.

Abortrådgivning

Abortrådgivning är aviftsfri för patienten oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller vid vilken mottagning vårdkontakten sker.

Kirurgisk abort

Vårdkontakt Typ av vårdkontakt Avgift
1 Medicinsk bedömning, ultraljudsundersökning och provtagning genomförs. Olika abortmetoder presenteras och preventivmedelsrådgivning ges. 250 kr
2 Dagkirurgi 250 kr
3 Återbesök 0 kr

Medicinsk abort i hemmet

Vårdkontakt Typ av vårdkontakt Avgift
1 Medicinsk bedömning, ultraljudsundersökning och provtagning genomförs. Olika abortmetoder presenteras och preventivmedelsrådgivning ges.
Eventuellt ges läkemedel som startar aborten.
250 kr
2 Patienten befinner sig på mottagningen och läkemedel som startar aborten ges.
(Om läkemedlet ges vid ”vårdkontakt 1” genomförs inte denna vårdkontakt.)
0 kr
3 Telefonkontakt 0 kr
4 Återbesök 0 kr

Medicinsk abort på mottagning

Vårdkontakt Typ av vårdkontakt Avgift
1 Medicinsk bedömning, ultraljudsundersökning och provtagning genomförs. Olika abortmetoder presenteras och preventivmedelsrådgivning ges.
Eventuellt ges läkemedel som startar aborten.
250 kr
2 Patienten befinner sig på mottagningen och läkemedel som startar aborten ges.(Om läkemedlet ges vid ”vårdkontakt 1” genomförs inte denna vårdkontakt.) 0 kr
3 Dagmedicin – Patienten befinner sig på mottagningen under dagen. 250 kr
4 Återbesök 0 kr

 

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 15 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen