Till start

Vårdgivarguiden

Ingen patientavgift tas ut för efterlevandesamtal, det vill säga samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnes anhöriga/närstående efter dödsfall. 

Avgiftsfria samtal

Avgift efterlevandesamtal.
Aktivitet Avgift
De två första efterlevandesamtalen 0 kr

Efterlevandesamtal rapporteras inte som vårdkontakter

De två första efterlevandesamtalen är alltid avgiftsfria. Om det behövs fler än två samtal gör vårdgivaren bedömning om samtalen är av vårdande karaktär.

Avgiftsbelagda samtal

Går efterlevandesamtalen över till vårdande karaktär registreras den anhöriga som patient och betalar då aktuell patientavgift.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen