Till start

Vårdgivarguiden

Ingen patientavgift tas ut för efterlevandesamtal, det vill säga samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnes anhöriga/närstående efter dödsfall. 

Avgiftsfria samtal

Aktivitet Avgift
De två första efterlevandesamtalen 0 kr

Efterlevandesamtal rapporteras inte som vårdkontakter

De två första efterlevandesamtalen är alltid avgiftsfria, därefter gör du som vårdgivare en bedömning om samtalen är av vårdande karaktär.

Avgiftsbelagda samtal

Går efterlevandesamtalen över till vårdande karaktär registreras den anhöriga som patient och betalar då aktuell patientavgift.

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 15 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen