Till start

Vårdgivarguiden

Avstämningsmöte som Försäkringskassan kallat till är avgiftsfritt för patienten.

Med avstämningsmöte avses ett möte med en anställd som är sjukskriven, handläggare från Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation.

Syftet med ett avstämningsmöte är att utreda och bedöma det medicinska tillståndet och arbetsförmågan hos en patient samt att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att den anställda ska komma tillbaka till arbetet.

Ersättning för läkares medverkan

Läkare som kallas till avstämningsmöte kan begära ersättning från Försäkringskassan för sin medverkan med:

  • högst 750 kronor för första timmen, och därefter
  • högst 375 kronor per påbörjad halvtimme som läkaren deltar i mötet.

Eventuell tid för förberedelse eller efterarbete ersätts inte.

Fakturering

Avstämningsmöten ska inte rapporteras som en vårdkontakt, utan faktureras Försäkringskassan.

Frågor kring fakturering och ersättningsnivåer hänvisas till Försäkringskassans Kundcenter för partner telefon: 0771-17 90 00.

Debitering av moms

Den tjänst som en läkare tillhandahåller Försäkringskassan vid avstämningsmöten omfattas inte av undantaget för sjukvård. Det innebär att moms ska debiteras.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen