Till start

Vårdgivarguiden

Besök på närakut och sjukhusens akutmottagningar är avgiftsfria om patienten blir hänvisad av annan vårdgivare och åker direkt från vårdgivaren till akuten så att det är ett sammanhållet besök.
Direkthänvisningsregeln kan även tillämpas mellan akutmottagningar.

Avgiftsbefrielsen gäller även barn under 18 år som inte betalar patientavgift för övriga besök inom öppen vård.

Undantag

Direkthänvisningsregeln gäller även om patienten först ringer till akutmottagningen och blir hänvisad att komma nästa morgon på grund av många väntande akutfall.

Krav

För att avgiftsbefrielse ska gälla krävs att patienten uppvisar besökskvitto eller liknande som styrker besöket hos annan vårdgivare.

  • Uppdaterad: 1 december 2020

  • Faktagranskad: 1 december 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen