Till start

Vårdgivarguiden

Om en patient i samband med en vårdkontakt blir hänvisad till en närakut eller någon av akutsjukhusens akutmottagningar, ska besöket vid den mottagande närakuten/akutmottagningen vara avgiftsbefriat för patienten. Detta gäller även vid direkthänvisning mellan akutmottagningar.

Kravet är att patienten uppsöker närakuten/akutmottagningen i direkt anslutning till den föregående vårdkontakten, så att det kan ses som en sammanhållen vårdkontakt.

Undantaget är om akutmottagningen, på grund av många väntande akutfall, hänvisar patienten att återkomma nästa morgon. Närakuten/akutmottagningen bör i dessa fall på lämpligt sätt dokumentera att direkthänvisning föreligger och att vårdkontakten nästföljande morgon ska vara avgiftsfri för patienten.

Dokumentationskrav

För att avgiftsbefrielse enligt direkthänvisningsregeln ska gälla, krävs att patienten kan uppvisa kvitto eller liknande som styrker att besöket på närakuten/akutmottagningen har föregåtts av en vårdkontakt hos annan vårdgivare.

Barn och ungdomar under 18 år

För barn och unga under 18 år gäller avgiftsbefrielse enligt direkthänvisningsregeln enbart vid hänvisningar mellan akutsjukhusens akutmottagningar då patienten erlagt patientavgift för vårdkontakten vid den först besökta akutmottagningen.
Vid direkthänvisning från annan vårdgivare (där personer under 18 år är avgiftsbefriade) debiteras gällande patientavgift vid akuten.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen