Till start

Vårdgivarguiden

Vad är ett besök?

För att kunna ta ut en patientavgift måste ett besök rapporteras, vilket innebär att kriterier för besöksrapportering måste uppfyllas.

Husläkare

Läs mer om hur du rapporterar flera besök samma dag och hanterar patientavgifterna för husläkarverksamhet.

Om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.

Övriga verksamheter

Om en patient besöker samma mottagning flera gånger samma dag, betalar patienten en eller flera avgifter beroende på om besöken

 • är planerade eller oplanerade,
 • avser samma eller olika hälsoproblem och
 • om patienten träffar en eller flera olika yrkeskategorier.

Om kriterierna för att rapportera ett besök är uppfyllda får du i nedanstående stycke vägledning kring hur du ska hantera patientavgifterna.

Observera att det kan finnas situationer då dessa exempel inte går att tillämpa.

Vägledande exempel – Ett eller flera oplanerade besök

Om en patient gör flera besök (varav minst ett oplanerat) på samma mottagning under en och samma dag:

 1. hos olika yrkeskategorier + olika hälsoproblem = flera besök, flera avgifter
 2. hos olika yrkeskategorier + samma hälsoproblem = flera besök, flera avgifter
 3. hos samma yrkeskategori + olika hälsoproblem = flera besök, flera avgifter
 4. hos samma yrkeskategori + samma hälsoproblem = ett besök, en avgift

Vägledande exempel – Flera planerade besök

Om en patient gör flera planerade besök på samma mottagning under en och samma dag:

 1. hos olika yrkeskategorier + olika hälsoproblem = flera besök - flera avgifter
 2. hos olika yrkeskategorier + samma hälsoproblem = flera besök - flera avgifter*
 3. hos samma yrkeskategori + olika hälsoproblem = ett besök - en avgift
 4. hos samma yrkeskategori + samma hälsoproblem = ett besök - en avgift

*Undantag (scenario 2): Vid teambesök träffar patienten en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser. Endast en patientavgift tas ut.

 

Besök där läkare tar över handläggning

Besök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare, där läkaren träffar patienten eller företrädare för patienten och övertar handläggningen, ska endast rapporteras som ett läkarbesök. Avgift tas ut motsvarande ett läkarbesök.

Om avgift för behandling eller utredning av annan yrkeskategori än läkare har tagits ut före besöket, får besöket registreras om som ett läkarbesök och patientavgiften korrigeras i efterhand.

Nytt besök nästa dag

Om patienten återkommer nästa dag till samma mottagning för samma hälsoproblem betalas alltid ny avgift även om besöket är oplanerat.

Undantag - Akutsjukhus

Patient som återkommer till samma akutmottagning på ett akutsjukhus för samma hälsoproblem betalar ingen avgift för det efterföljande besöket om besöket är oplanerat och sker inom 24 timmar från det första besöket.

 • Uppdaterad: 1 december 2020

 • Faktagranskad: 1 december 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen