Till start

Vårdgivarguiden

Debitering patientavgift

Om en patient har flera vårdkontakter samma dag, debiteras patientavgift för varje vårdkontakt som ska rapporteras enligt gällande ”Regelverk för rapportering av vårdkontakter”.

Undantag

Undantaget är patient som återkommer för samma hälsoproblem till samma närakut eller akutmottagning på ett akutsjukhus. I dessa fall betalar patienten ingen avgift för återbesöket om besöket är oplanerat och sker inom 24 timmar från det första besöket. Detta gäller även om besöken rapporteras som separata vårdkontakter.

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Region Stockholm gäller alla vårdgrenar, både i öppen och sluten vård.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen