Till start

Vårdgivarguiden

Debitering patientavgift

Debitering av patientavgift ska följa vårdgivarens rapportering av vårdkontakter. Detta innebär att om en patient gör flera vårdkontakter samma dag, debiteras patientavgift för varje vårdkontakt som ska rapporteras enligt gällande Regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Undantag

Undantaget är patient som återkommer för samma hälsoproblem till samma närakut eller akutmottagning på ett akutsjukhus. I dessa fall betalar patienten ingen avgift för det efterföljande besöket om besöket är oplanerat och sker inom 24 timmar från det första besöket. Detta gäller även om besöken rapporteras som separata vårdkontakter.

Läs mer

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 20 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen