Till start

Vårdgivarguiden

Hemrehabiliteringen är bedömd och planerad av flera professioner. Den sker genom en serie insatser över tid som utövas av en eller flera professioner.

Avgift för hemrehabilitering.
Aktivitet Avgift
Hemrehabilitering* 0 kr

* Gäller oavsett vilken yrkeskategori som patienten träffar.

  • Uppdaterad: 16 maj 2023

  • Faktagranskad: 16 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen