Till start

Vårdgivarguiden

Patienter inskrivna i hemsjukvård

Patienter som är inskrivna i hemsjukvård betalar ingen patientavgift för vård och behandling som ges i hemmet och som utförs av vårdgivare som har uppdrag att utföra insatser inom basal hemsjukvård eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet).

Undantag från avgiftsbefrielsen

Vid besök på mottagning betalar patienten gällande avgift för besöket. Avgiftsbefrielsen gäller inte heller för videomöten som ersätter fysiska mottagningsbesök.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen