Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patient inskriven i slutenvård

Patient som är inskriven i sluten vård betalar ingen patientavgift för vårdkontakt inom öppen vård som kan härledas till ett pågående slutenvårdstillfälle.

Ansvarig vårdenhet inom slutenvården bör i dessa fall utfärda en konsultremiss till öppenvården.

Vårdkontakten ska inte rapporteras som en öppenvårdskontakt.

Patient som beviljats permission under slutenvårdstillfället

En patient betraktas som inskriven i sluten vård även under permissionstiden. Besök i öppen vård som kan härledas till slutenvårdstillfället är därför avgiftsfria för patienten även under permissionen. Ansvarig vårdenhet inom sluten vård bör i dessa fall utfärda en konsultremiss till öppenvården.

Vård som inte har medicinskt samband med slutenvårdstillfället

Öppenvårdskontakt som inte har medicinskt samband med slutenvårdstillfället och som är planerad separat från slutenvårdstillfället, debiteras gällande patientavgift för öppen vård.

Öppenvård som övergår i sluten vård

Patientavgift återbetalas inte för vårdkontakter på öppenvårdsmottagning som leder till att patienten läggs in i sluten vård.

Detta gäller även vårdkontakter som leder till beslut om tvångsvård och besök då patienten förts till öppenvårdsmottagning mot sin vilja, till exempel genom polistransport.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen