Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patient som beviljats särskilt boende, med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, betalar ingen patientavgift för hembesök som utförs av läkare eller distriktssköterska.

Avgiftsbefrielsen omfattar inte fysiska mottagningsbesök eller videomöten som ersätter fysiska mottagningsbesök. I dessa fall betalar patienten gällande patientavgift för vårdkontakten.

Medboende, det vill säga den som bor tillsammans med någon som beviljats särskilt boende utan att själva ha beslut om en sådan insats, betalar gällande patientavgift även då vårdkontakten utförs på det särskilda boendet.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen