Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avgiftsbefrielse

Gäller vårdkontakter inom psykiatrisk öppen vård för patient med psykossjukdom, eller annan svår psykiatrisk sjukdom med bristande sjukdomsinsikt, som löper stor risk att avstå från eller avsluta kontakten med vården på grund av patientavgiften.

Beslut om avgiftsbefrielse fattas av namngiven specialistläkare på den psykiatriska öppenvårdsmottagning där patienten vårdas.

Beslutet kan omfatta enskilda vårdkontakter eller längre tidsperioder (max fem år i taget).

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen