Till start

Vårdgivarguiden

Vad kan International Patient Office hjälpa till med?

Uppdraget omfattar att ge stöd och service i samband med planerad vård och behandling för personer som reser till Sverige i syfte att få vård, samt vård och behandling för ambassadpersonal som bor i Sverige utan att var folkbokförda här, så kallad vårdexport.

Vid vårdexportärenden erbjuder International Patient Office service för patienter, vårdverksamheter och försäkringsbolag samt hanterar administrativa frågor så som exempelvis förskottsbetalningar och betalningsgarantier.

Vilka patientkategorier omfattas inte av uppdraget?

Uppdraget kring vårdexport inkluderar inte personer som är asylsökande, tillståndslösa eller personer som ansökt men ännu inte fått besked om uppehållstillstånd i Sverige.

Kontakt

International Patient Office

Relaterat

  • Uppdaterad: 15 maj 2023

  • Faktagranskad: 15 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen