Till start

Vårdgivarguiden

Utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i EU/EES-land

Utländska medborgare och svenska medborgare som är bosatta i annat EU/EES-land, som kan uppvisa giltigt EU-kort eller annat intyg som styrker att personen har rätt till offentligt subventionerad vård i Sverige, har rätt till sjukresor enligt samma villkor som personer folkbokförda i Stockholms län.

Utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta I Norden

Person bosatt och försäkrad i Norden, som kan uppvisa giltig ID-handling och ange fullständig adress i bosättningslandet, har rätt till sjukresor i samband med nödvändig vård enligt samma villkor som folkbokförda i Stockholms län.

Enligt den nordiska sjukvårdskonventionen har personer bosatta i annat nordiskt land dessutom rätt att vid nödvändig vård få eventuella merkostnader för hemresan ersatt om patienten på grund av sitt sjukdomstillstånd måste använda dyrare färdsätt till patientens hem eller vårdinrättning i bosättningslandet, än personen annars skulle ha använt. Patientens sjukdomstillstånd ska styrkas med läkarintyg.

Utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta  i konventionsland eller land utanför EU/EES

Sjukresor ersätts inte, internationella konventioner och avtal ger endast rätt till sjukvård.

Läs mer

En praktisk handbok som är ett stöd åt personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Åttonde upplagan.

Kontakt

Helpdesk för sjukresor|Endast för vårdgivare

Öppettider: måndag–fredag 9–15, lunchstängt 12–13.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen