Till start

Vårdgivarguiden

Specifik kombikakod för bårhusförvaring med mera

På blanketten ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden” uppger den som fyller i blanketten vilken kombikakod som ska användas vid fakturering av bårhusförvaring med mera.

Bårhuskombikor för särskild boendeform (SÄBO/LSS)

Respektive kommunal aktör, privat aktör, upphandlad aktör (LOU/LOV) ansvarar för att deras SÄBO/LSS-boenden har kombikakoder för fakturering av bårhusförvaring upplagda och med rätt fakturamottagare.

Beställning av bårhuskombika för aktör inom särskild boendeform

Beställningen får endast gälla IVO-registrerad verksamhet.

Beställningen ska innehålla:

  • Uppgift om att det är en bårhuskombika som beställningen avser
  • Namn och adress till boendet
  • Fakturaadress
  • Organisationsnummer på betalande

Beställningen skickas till Kundservice Karolinska Universitetssjukhuset via e-post. 

  • Uppdaterad: 22 september 2023

  • Faktagranskad: 22 september 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Birgitta Rosengren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen