Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Omhändertagande av patienter som avlidit ska ske med stor respekt för den avlidne och med hänsyn till den avlidnes efterlevande. Omhändertagandet ska ske i enlighet med gällande författningar och landstingets policydokument Värdegrund för hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Från och med den 1 oktober 2015 innefattar kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar även personer som avlider i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS-lagen om stöd och service.

Handbok

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens handbok för omhändertagande av avlidna innehåller riktlinjer och praktiska råd. Syftet med handboken är att tydliggöra hälso- och sjukvårdens rutiner och ansvar i samband med ett dödsfall.

Handboken kompletterar de författningar som gäller för omhändertagande av avlidna. Texten går att ladda ner.

Gäller från 1 december 2017. Uppdaterad juli 2020.

Dokument och ifyllningsbara blanketter till handboken

Checklista

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en checklista vid dödsfall. Checklistan beskriver kortfattat vad man ska göra när någon avlider och kan användas både av hälso- och sjukvården och av kommunala boenden.

Stöd till närstående

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har arbetat med att utveckla kommunikationen kring vad som händer med kroppen när en person avlider. En del av den utvecklade kommunikationen är en folder "När någon avlidit" som innehåller information och praktiska råd för närstående i samband med ett dödsfall och en animerad film som beskriver hur vården fortsätter att ta hand om kroppen också efter att någon avlidit.

Dödsbevis

Dödsbevis ska sändas till:

Skatteverkets inläsningscentral
FE 2004
839 86 Östersund

Balsamering

Om en begravning sker efter tio dagar från dödsfallet, behöver kroppen i de flesta fall balsameras. På länken nedan finns mer information.

Transport av avliden

Information om hur man går tillväga vid beställning av transport av avliden.

Läs mer

  • Uppdaterad: 17 mars 2022

  • Faktagranskad: 16 februari 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Gabriele Radler Liljeberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen