Till start

Vårdgivarguiden

På sjukhus

Innan du går in till den avlidne

 • Fyll i/kontrollera att blanketten ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden” är ifylld.
 • Förbered ett ytterligare identitetsband att fästa på hand- eller fotled

Ta med in till vårdrummet

 • Tvättfat, tvättlappar, tvål, handdukar, tvättork
 • Lakan, underlakan, blöja, skjorta, kam, tvättsäck
 • Absorptionsförband, häfta och sax                         
 • Påse för värdesaker och kasse för kläder

Inne hos den avlidne

 • Tillse att den avlidne har identitetsband på hand- och fotled
 • Kontrollera att uppgifterna på den avlidnes identitetsband är läsliga
 • Ta av ringar, klocka och andra smycken och lägg i påsen för värdesaker som omhändertas enligt lokala rutiner
 • Ta bort kuddar och hjälpmedel från sängen och fäll den i planläge
 • Tvätta av den avlidne och slut ögonen
 • Tejpa ihop sår, förstärk förband eller ersätt dem med nya
 • Låt förband, dränage, gastrostomi och centrala infarter (exempelvis CVK, CDK) sitta kvar
 • Ta bort perifer venkateter, urinkateter, sond, artärnål, nål i subkutan venport, trakealkanyl och endotrakealtub med mera, om inget annat sagts. OBS! Om rättsmedicinsk obduktion är aktuellt ska alla infarter, dränage, sonder med mera sitta kvar.
 • Förstärk förband för att minska risken för läckage från eventuella insticksställen
 • Sätt in eventuell tandprotes och slut munnen
 • Fukta gärna läpparna med lite vaselin eller cerat
 • Raka bort eventuell skäggstubb
 • Kamma håret på det sätt som den avlidne har haft det tidigare
 • Sätt på peruk om sådan finns
 • Lägg en kudde under huvudet så att hakan förs ner mot bröstet
 • Fäst vid behov upp hakan med gasbinda
 • Lägg två rena underlakan samt ett underlägg under kroppen
 • Sätt på blöja och vik upp underlägget mellan benen
 • Sätt på en patientskjorta. Om närstående vill kan den avlidnes vanliga kläder användas.
 • Lägg ett lakan över kroppen och vik ner det vid bröstet
 • Lägg kroppen rak och armarna utmed sidorna

I särskild boendeform (SÄBO, LSS)

På särskilt boende tas den avlidne om hand enligt ”Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län”.

I ordinär boendeform (privat bostad)

Läs mer om transportörens omhändertagande i ordinär boendeform.

Beskrivning av vilken aktör som har ansvar för att transportera avliden till bårhuset samt rutiner vid beställning och utförande.

Relaterade dokument

Ifyllningsbar blankett som ska fyllas i och lämnas till bårhuset inför avlämning av avliden. Uppdaterad 2023-06-27.

 • Uppdaterad: 22 september 2023

 • Faktagranskad: 22 september 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Birgitta Rosengren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen