Till start

Vårdgivarguiden

Kostnadsansvar utifrån platsen för dödsfallet 

Följande debiteringsgrunder används:

  • Bårhusförvaring
  • Klinisk obduktion
  • Borttagande av explosivt material
  • Balsamering i anslutning till klinisk obduktion

Ordinär boendeform (privat bostad) och på allmän plats

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har kostnadsansvar för samtliga debiteringsgrunder.

Akutsjukhus, geriatrik och psykiatri

Vårdgivaren har kostnadsansvar för samtliga debiteringsgrunder.

Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) och specialiserad rehabilitering

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har kostnadsansvar för bårhusförvaring. Vårdgivaren har kostnadsansvar för övriga debiteringsgrunder.

Särskild boendeform (SÄBO/LSS)

Kommunen (kommunal aktör, privat aktör, upphandlad aktör (LOU/LOV) där den avlidne bott/vistats har kostnadsansvar för bårhusförvaring gentemot Region Stockholm.

Slutgiltiga kostnadsansvaret för bårhusförvaringen har dödsboet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har kostnadsansvar för övriga debiteringsgrunder.

  • Uppdaterad: 22 september 2023

  • Faktagranskad: 22 september 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Birgitta Rosengren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen