Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm

Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.

Strama Stockholm

Strama Stockholm är en specialiserad resurs för arbete med rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens.

Vårdhygien

Här hittar du information om rutiner och andra åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

  • Uppdaterad: 29 oktober 2020

  • Faktagranskad: 29 oktober 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Anna Lundin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen