Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar om att förhindra att patienter drabbas av undvikbara skador i vården. Region Stockholm har en nollvision för vårdskador och arbetar på olika sätt för att uppnå visionen. På den här sidan finns mer information om patientsäkerhetsarbetet i Region Stockholm.