Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Redan 2006 fattades ett politiskt beslut om en strategisk ledningsfunktion för patientsäkerhetsarbetet och den så kallade Patientsäkerhetskommittén, PSK, bildades Uppdraget var att samordna, stödja och bidra till utveckling av det patientsäkerhetsarbetet.

År 2020 omvandlades Patientsäkerhetskommittén till Regional samverkansgrupp för patientsäkerhet i syfte att ansluta till kunskapsstyrningsorganisationen.

Ledamöter i Regionala samverkansgruppen för patientsäkerhet

HSF, ordförande Elda Sparrelid elda.sparrelid@regionstockholm.se
Capio St Görans sjukhus Christian Kylander christian.kylander@capiostgoran.se
Capio Sverige Margareta Danelius margareta.danelius@capio.se
Danderyds Sjukhus AB Åsa Lindström Hammar asa.lindstrom-hammar@regionstockholm.se
Ersta diakoni Kerstin Berglind kerstin.berglind@erstadiakoni.se
Folktandvården Pia Skott pia.skott@regionstockholm.se
FOU-representant Karin Pukk Härenstam karin.pukk-harenstam@regionstockholm.se
HSF, Kvalitet och patientsäkerhet

Anna Lundin

anna.lundin@regionstockholm.se
HSF, Kvalitet och patientsäkerhet Pernilla Nordqvist pernilla.nordqvist@regionstockholm.se
HSF, Kvalitet och patientsäkerhet Gunilla Henricsson gunilla.henricsson@regionstockholm.se
HSF, Prehospital vård Patrik Söderberg patrik.soderberg@regionstockholm.se
Karolinska universitetssjukhuset Tomas Movin tomas.movin@regionstockholm.se
Patientnämnden Maja Wessel maja.wessel@regionstockholm.se

Patientrepresentant

(Funktionsrätt Stockholm)
Annika Hässler annika.hassler@funktionsrattstockholmslan.se
Regional arbetsgrupp Vårdhygien (ordförande) Fanny Bergman fanny.bergman@regionstockholm.se
Region Gotland Maria Amér maria.amer@gotland.se
S:t Eriks Ögonsjukhus Carina Libert carina.libert@regionstockholm.se
Stockholms läns sjukvårdsområde

Elizabet Rajs Haking

Eva Pilsäter Faxner

elizabet.rajs-haking@regionstockholm.se


eva.pilsäter-faxner@regionstockholm.se
Södersjukhuset Charlotte Levin charlotte.levin@regionstockholm.se
Södertälje Sjukhus Lena Swedberg lena.swedberg@regionstockholm.se
TioHundra AB Susanne Bergenbrant Glas susanne.bergenbrant.glas@tiohundra.se
  • Uppdaterad: 8 maj 2023

  • Faktagranskad: 8 maj 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Anna Lundin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen