Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm, anordnar utbildningar i patientsäkerhet för hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns både grundläggande utbildningar i patientsäkerhet och utbildningar för dig som vill fördjupa dig ytterligare. Flera av utbildningarna och ett kunskapstest i patientsäkerhet hittar du på Lärtorget.

Socialstyrelsen har också tagit fram ett nationellt samlat stöd för patientsäkerhet. 

Basala hygienrutiner och klädregler

En utbildning i basala hygienrutiner och klädregler, BHK, finns på Lärtorget. Kursen finns också på engelska.

E-learning

Vårdrelaterade infektioner och Infektionsverktyget

Vad är en vårdrelaterad infektion (VRI)?

Presentation med tio fallbeskrivningar.

Du hittar fler kurser i Lärtorget. Utbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Informationen är gjord för användare av journalsystemet TakeCare.

Undernäring, trycksår och fall

HändelseVis

Webbtjänsten HändelseVis är Region Stockholms gemensamma IT-stöd för risk- och avvikelserapportering. Syftet är att öka säkerheten för patienter och medarbetare. På Lärtorget finns flera utbildningar i HändelseVis. Dessa utbildningar kräver inloggning.

Säker informationshantering

För att få en grundläggande kunskap om hur du hanterar information på ett säkert sätt erbjuds DISA-utbildningen via Lärtorget.

Fördjupande utbildningar på KI

Nedanstående fördjupande kurser erbjuds som uppdragsutbildning i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Medicinsk stab på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Händelseanalys

Karolinska Institutet och Region Stockholm ger i samarbete en kurs i händelseanalys. Kursen blandar teori och praktik och utgår från både seminarier och egenstudier. Kursen innehåller bland annat initiering av analys/ansvarsfördelning, journalgranskning, planering, intervjuteknik, utarbetande av händelsekedja, bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag, utarbetande av slutrapport, godkännande av förbättringsförslag, förankring och uppföljning i verksamheten samt patientmedverkan.

Riskanalys

Karolinska Institutet och Regions Stockholm ger i samarbete en kurs i riskanalys. Kursen blandar teori och praktik och utgår från både seminarier och egenstudier. Kursen innehåller bland annat initiering av analys/ansvarsfördelning, utarbetande av processchema, identifiering av risker och bedömning allvarlighetsgrad och sannolikhet, identifikation av bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag, utarbetande av slutrapport, godkännande av förbättringsförslag, förankring och uppföljning i verksamheten och patientmedverkan.

Inga förkunskaper krävs, dock rekommenderas att man har genomgått kursen Händelseanalys, se ovan.

  • Uppdaterad: 29 oktober 2020
  • Faktagranskad: 29 oktober 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Anna Lundin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen