Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Lymfödemutredning, SLSO

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt avtal " Öppenvårdsmottagning för utredning av lymfödem". Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontaker

Vårdkontakter

Din filtrering gav inga träffar.