Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, specialiserad

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdtillfällen

En av dessa produktkoder ska alltid rapporteras vid avslutad rehabiliteringsperiod. Ett vårdtillfälle omfattar tiden från inskrivning till och med utskrivning i sluten vård. Vårdtiden för ett vårdtillfälle beräknas som utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker samma dag räknas vårdtillfället som noll dagar.

Rehabiliteringsersättning sluten vård

Din filtrering gav inga träffar.