Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

I öppenvården ska varje vårdkontakt under rehabiliteringsperioden rapporteras. Öppenvårdsbesöken ger dock ingen enskild ersättning, utan ersättningen beräknas istället utifrån rapporterad rehabiliteringsperiod (bedömningsbesöket undantaget). Slutenvården bedrivs som veckovård. Produktkod för perioden, och eventuella avbrott eller permissioner, rapporteras när vårdtillfället avslutas.

Öppenvårdsbesök (ska rapporteras)

Dagsjukvård 15 dagar

Dagsjukvård 25 dagar

Avbruten rehabilitering i dagsjukvård

Sluten vård 10 dagar

Sluten vård 15 dagar

Avbruten rehabilitering i sluten vård

Din filtrering gav inga träffar.